Транспортни ленти отпорини на топлина
 Транспортните ленти отпорини на топлина се направени од повеќе слојна гума со импрегнирано памучно платно, полиестер-памук, прекриени со гума отпорна на високи температури, кои се споени со вулканизација на висока температура, погодни се за транспорт на вар, цименто, песок, жешки калапи и др.
   1、 Транспортните ленти отпорини на топлина имаат исти спецификации како останатите обични транспортни ленти.
   2、 Транспортните ленти отпорини на топлина се софпаѓаат со HG2297-92.
   3、 Транспортните ленти отпорини на топлина се состојат од четири типови.
    Тип I; се отпорни на температури под 100℃, максимална краткотрајна работна температура од 150℃, ознака T1.
Тип II; може да издржи температура до 125℃, максимална краткотрајна работна температура од 170℃, ознака T2.
Тип III; може да издржи температура до 150℃, максимална краткотрајна работна температура од 200℃, ознака T3.
Тип IV; може да издржи температура до 175℃, максимална краткотрајна работна температура од 250℃, ознака T4.
2Транспортни ленти отпорини на топлина физичките својства на гумената покривка после тестовите ги потврдуваат вредностите посочени во следната табела.

Итем
Тип
 
Тип I
Тип II
Тип III
Вариабилен опсег
Тврдина
Разлика пред и по стареење(IRHD)
 
±20
 
 Max. Вредност по стареење(IRHD)
85
Сила на истегнување
Вариабилен опсег во перформанси   ≤
25
30
40
Min. Вредност по стареење Mpa
12
10
5
Стапка на издолжување при кинење
 
Вариабилен опсег на перформанси% ≤
50
55
Min. Вредност по стареење
200
180

3Транспортни ленти отпорини на топлина абразивно трошење на површинскиот слој

 Тип
 
Итем
Левел
Абразивно трошење
 
Тип I
 
Тип II
 
Тип III
 
Прв квалитет
0.8
1.0
1.0
 
Прифатено
1.0
1.2
1.2

4Транспортни ленти отпорни на топлина сила на спојување на слоевите

 
Итем
слој на платно
покривен слој и слој на платно
Дебелина на покривен слој≤1.5mm
Дебелина на покривен слој1.5mm
Средна вредност на логитудиалниот примерок не смее да биде под
3.0
2.2
2.6
Макс. вредност на лонгитудиалниот примерок
2.0
1.6
2.0


Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved