Ударни ваљаци


   Ударните ваљаци се користат под лентата за да ја заштитат од оштетување лентата со своите гумени прстени од материјалот при внесување. Затоа, тие го земаат товарот произведен од тежината на внесот на материјал врз лентата. Димензијата на основата на лежиштата е иста како и кај обичните ваљаци со единствена разлика во гумените прстени кои можат да бидат од следниве димензии.

Димензии на гумените прстени на ударните ваљаци:


Дијаметар OV Димензии на прстен Димензии на прстен
Ø63 Ø63/Ø89x35mm Ø63/ Ø108x45mm
Ø89 Ø89/Ø133x35mm Ø89/ Ø159x50mm
Ø108 Ø108/Ø180x40mm Ø108/ Ø194x50mm
Ø133 Ø133/Ø215x50mm  Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved