NN транспортни ленти
NN транспортни ленти  (најлонска транспортна лента) се карактеризира со мала дебелина, висока издржливост, отпорна на шокови, добри перформанси, инзвонредна флексибилност и долг работен век, способна за транспорт на најтешки материјали како на кратки така и на долги патеки.

Стандарди:
●GB/T 7984-2001, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173 etc

Типови:
● Покрај генерално користените најлонски ленти, постојат и огно-отпорни, отпорни на ниски температури, отпорни на изтрошување, отпорни на топлина, отпорни на хемикалии, отпорни на масла, антистатички, високо квалитетни и др..
 

Структура:
●I Користи најлон за површина додека јадрото е исто како и кај сите други обични транспортни ленти.

 

Материјал
Структура
Код на материјал
Број на слоеви
Ширина
mm       
Должина
m
Дебелина на површина mm
Деформација
Ткаење
Горен дел
Долен дел
Најлонска површина
Најлон
Најлон
NN100
2-10
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
NN150
2-10
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
NN200
2-10
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
NN250
2-10
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
NN300
2-6
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
NN400
2-6
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
NN500
2-6
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
NN600
2-4
350-2000
1-300
2.0-12
1.0-5.0
Дебелината, бројот на слоеви и должината се одредуваат спрема потребите на клиентот.

Спојувачка сила помеѓу слоевите

 

Итем
Помеѓу слој
Покривка помеѓу површина
Дебелина на покривка
0.8mm-1.5mm
Дебелина на покривка
≥1.5mm
Средни вредности на тестови, N/mm≥
4.5
3.2
3.5
Највисок минимум на тестови, N/mm≥
3.9
2.4
2.9
Највисок максимум на тестови=20N/MM


Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved