PVC страничници


 

Назабените PVC страничници се користат најчесто за лесни/средни тежини на транспорт на материјали и наклонети апликации вклучувајќи закривени вертикални лифтови.

Со назабените PVC страничници поставени на транспортна лента се оневозможува истурање/губење на материјалот и можат да доведат до зголемување на капацитет на пренос при подигнување на материјалот на кратки патеки.

      ВИСИНА                МИН. ДИЈА. ВАЉАК

60mm High Sidewall            180mm

80mm High Sidewall            280mm

120mm High Sidewall          420mm

 

 


Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved