Ваљаци


   Ваљаците се челични цевки кои се користат како лежишта за поставување на лентите. Нашите ваљаци користат високо квалитетни лежишта, затворени внатре во телото на ваљакот што ги прави погодни за користење на места каде ќе бидат изложени на прашина, кал, вода и различна температура од -20°C до +200°C. Стандардните димензии на ваљаците се Ø63, ؘ89, Ø108, ؘ133 и Ø159 со осовина Ø20 e14mm или ؘ25 e18, сите други димензии се произведуваат на барање од клиент.
Рамни железни ваљаци

Ударни ваљаци

Гумени повратни ваљаци

Специјални повратни ваљаци

Странични вањаци

Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved