Странични ваљаци


   Страничните ваљаци или насочувачки ваљаци се најефикасната опција за само-центрирање на гумените ленти. Нивната употреба не ја оштетува лентата дури ни кога лентата помине врз нив. Најчесто димензиите на страничните ваљаци е:

Ø63/20x130mm, Ø63/20x150mm,
Ø89/20x130mm, Ø89/20x150mm,
Ø108/20x130mm, Ø108/20x150mm,
Ø133/20x130mm, Ø133/20x150mm.
Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved