Плетени транспортни ленти

 
 Апликација:


 Дата фајл
 PVG 150S1 CBB SOLID WOVEN

Рециклирање, пренос на пакети, овошје & зеленчук, пакети и
 виртуелни сите процесни индустрии. Сите полиестерски, еднослојни ленти овозможуваат ниска не-растегливост и добра отпорност на кинење.  Отпорност на минерални масла и издржливост се исто карактеристики на овај тип на лента.

Спојувачки методи

FOF

FINGER

BIAS STEPPED

SKIVED

CLIPPER

ALLIGATOR

STAPLE

NO

YES

NO

YES

2 OR U2

20

125

Минимални предложени дијаметри на валјаци  64mm 
 Апликација:


 Дата фајл

PVG 250S1 CBB SOLID WOVEN

Рециклирање, пренос на пакети, овошје & зеленчук, пакети и
 виртуелни сите процесни индустрии. Сите полиестерски, еднослојни ленти овозможуваат ниска не-растегливост и добра отпорност на кинење.  Отпорност на минерални масла и издржливост се исто карактеристики на овај тип на лента.

Метод на спојување

FOF

FINGER

BIAS STEPPED

SKIVED

CLIPPER

ALLIGATOR

STAPLE

NO

YES

NO

YES

N/A

N/A

N/A

Минимум предложени дијаметри на ваљаци  152mm 
 Апликација:


 Дата фајл


PVG 350S1 CBB SOLID WOVEN

Рециклирање, пренос на пакети, овошје & зеленчук, пакети и
 виртуелни сите процесни индустрии. Сите полиестерски, еднослојни ленти овозможуваат ниска не-растегливост и добра отпорност на кинење.  Отпорност на минерални масла и издржливост се исто карактеристики на овај тип на лента.

Метод на спојување

FOF

FINGER

BIAS STEPPED

SKIVED

CLIPPER

ALLIGATOR

STAPLE

NO

YES

NO

YES

N/A

N/A

N/A

Минимални предложени дијаметри на ваљаци  203mm 
 Апликација:


 Дата фајл


PVG 120S1 EBB-s WHITE

Фаворит на индустријата, еклипса профил е многу популарен за наклонети апликации овозможувајќи ниска растегливост, отпорност на кинење и супериорна отпорност на минерално масло.

Метод на спојување

FOF

FINGER

BIAS STEPPED

SKIVED

CLIPPER

ALLIGATOR

STAPLE

NO

YES

NO

YES

1 or UX1

7

125

Минимални предложени дијаметри на ваљаци  51mm 
 Апликација:


 Дата фајл


PVG 150V3 EFW WHITE

Фаворит на индустријата, еклипса профил е многу популарен за наклонети апликации овозможувајќи ниска растегливост, отпорност на кинење и супериорна отпорност на минерално масло.

Методи на спојување

FOF

FINGER

BIAS STEPPED

SKIVED

CLIPPER

ALLIGATOR

STAPLE

YES

YES

YES

YES

1 or UX1

7

125

Минимални предложени дијаметри на ваљаци  64mm 
 Апликација:


 Дата фајл


PVG 200F 45 EBB BLACK

Фаворит на индустријата, еклипса профил е многу популарен за наклонети апликации овозможувајќи ниска растегливост, отпорност на кинење и супериорна отпорност на минерално масло.

Методи на спојување

FOF

FINGER

BIAS STEPPED

SKIVED

CLIPPER

ALLIGATOR

STAPLE

NO

YES

NO

YES

1 or UX1

27

187

Минимални предложени дијаметри на ваљаци 76mm


Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved