Специјални повратни гумени ваљаци


   Специјалните повратни гумени ваљаци уште познати под името само-чистечки ваљаци или ваљаци со гумен навој. Гумениот навој е насочен од средината до десната страна на ваљакот и од средината до левата страна на ваљакот. Заради тоа ваљакот го исфрла вишокот на материјал од лентата кон страните, и овозможува лентата да остане чиста иако материјалот е леплив или влажен.

Наредната табела ги покажува димензиите на гумените прстени на само-чистечките повратени ваљаци.

Дијаметар OV Димензии на прстен Димензии на прстен
Ø63 Ø63/Ø108x38,5mm  
Ø89 Ø89/Ø133x38,5mm Ø89/ Ø180x38,5mm
Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved