Ленти со челична арматура


Главни апликации: Јаглена индустрија, Металугија, Фабрики за производство на струја, Хемиска индустрија


Користени стандарди : AS 1333, DIN 22131


ST Series :


Трака појачана со галванизиран челичен кабел и јадро од гума со супериорно лепливо својство.
Челичен кабел направен со лево и десно завиена жица распространета подеднакво надолжно во траката.
Голема истегнувачка цврстина, одлична издржливост и флексибилна отпорност.

 
Цврстина на траката /
Технички
Потребни делови
ST
630
ST
800
ST
1000
ST
1250
ST
1600
ST
2000
ST
2500
ST
3150
ST
3500
ST
4000
**
ST
4500
ST
5000
ST
5400
ST
6300
Надолжна истеглива
цврстина N/mm

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

3500

4000

4500

5000

5400

6300
Макс дија. на кабел mm
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.5
8.1
8.6
8.9/9.1
9.7
10.9
11.3
12.3
Чекор на кабел mm
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15/17
16
17
17
18
Дебелина на површна покривка mm
5
5
6
6
6
8
8
8
8
8/8
8
8.5
9
10
Дебелина на долна покривка mm
5
5
6
6
6
8
8
8
8
8/8
8
8.5
9
10
* Референтна маса kg/m2
18
19.5
21.5
22.2
26.1
33.1
35.3
41.1
45
45/45
51
59
62
65
Ширина mm
Краеви на челичен кабел
800
75
75
63
63
63
63
50
50
1000
95
95
79
79
79
79
64
64
64
64/56
59
55
55
54
1200
113
113
94
94
94
94
76
76
77
77/68
71
66
66
63
1400
133
133
111
111
111
111
89
89
90
90/79
84
78
78
74
1600
151
151
126
126
126
126
101
101
104
104/91
96
90
90
85
1800
171
143
143
143
143
114
114
117
117/103
109
102
102
96
2000
159
159
159
159
128
128
130
130/114
121
113
113
107
2200
176
141
141
144
144/125
134
125
125
118
2400
193
155
155
157
157/137
146
137
137
129
2600
209
168
168
170
170/148
159
149
149
140
2800
184
184/160
171
161
161
151
Note:Должина на лентата во ролна 100 m-350 m. Земајќи ги во предвид лимитот на дебелина, ширина, транспорт и инсталирање на лентата, точната должина на ролната треба да се одреди од купувачот и продавачот.

* Масата на лентата варира спрема дебелината на покривката и густината.
* * Два видови на чекор може да се селектираат за лентата ST 4000

Паковање : Во челични буриња & транспортирање во отворени контејнери е возможно.


GX серија :

a. Јажето има доволно простор за да го пробие јадрото на гумата
b. Подобро врзување помеѓу гумата и челичното јаже, овозможувајќи подобра отпорност на корозија, динамичка отпорност,
    отпорноста на челичното јаже, овозможувајќи подолг работен век.

Тврдост / Дебелина
на лентата/
Технички
Потребни објекти
ST
630
ST
800
ST
1000
ST
1250
ST
1600
ST
2000
ST
2500
ST
3150
ST
3500
ST
4000
**
ST
4500
ST
5000
ST
5400
ST
6300
Надолжна истегнувачка
сила N/mm
6+7+6
6+7+6
6+7+6
6+7+6
7+9+7
7+9+7
8+11+8
8+12+8
8+12+8
8+13+8
8+14+8
8+14+8
8+16+8
8+16+8
Макс дија. на јажето mm
4.5
4.5
4.5
4.5
6.0
6.0
7.2
8.3
8.7
9.1
9.7
10.9
11.3
12.3
Чекор на јажето mm
20
17
13.5
11
20
16
17
18
18
17
16
17
17
18
Дебелина на лента mm
19
19
19
19
23
23
27
28
2
29
30
30
32
32
* Референтна маса kg/m2
23.9
21.3
25
25.7
32.2
33.7
40.2
41.9
43.6
46.6
49.8
51.8
55.9
57.9
Ширина mm
Краеви на челично јаже
800
38
45
56
69
38
47
44
43
 
1000
48
56
70
87
48
60
56
53
53
56
60
56
56
54
1200
68
86
104
5
72
68
64
64
68
72
68
68
63
1400
100
122
66
84
78
74
74
79
84
79
79
74
1600
116
140
76
95
90
86
85
90
96
91
91
85
1800
127
157
86
108
102
96
96
101
107
103
103
96
2000
142
173
96
120
113
107
107
113
120
114
114
107
2200
132
125
118
118
125
133
125
125
118
2400
146
177
129
129
137
146
137
137
129
2600
158
148
140
140
148
158
148
148
140
2800
170
160
151
151
160
170
160
160
151

* Значи маса на лентата чии ширина и должина е 1 метар.


Име:
Е-маил:
Copyright © 2013 INTERNATIONAL CONVEYOR & BELTING PRODUCTS | All Right Reserved